Det totale rollebytte: fra ansatt til Gründer.
Vet du egentlig hva det vil si å starte eget?
Du syntes kanskje dette høres ut som et banalt spørsmål? Det er faktisk et meget relevant spørsmål fordi selv om de fleste tror de vet hva det vil si å drive egen virksomhet påstår vi at de fleste faktisk ikke gjør det. Grunnen til det er at altfor mange har et for ”glorifisert” bilde av hva det vil si å drive egen virksomhet. Man har en tendens til å tro at egen virksomhet er synonymt med høy lønn, flott bil, lange ferier og gode dager.

Du kjenner kanskje noen, eller du har en nabo som driver eget og synes at det ser ut som han gjør det bra. Prater du med en som er selvstendig næringsdrivende forteller han gjerne om hvor godt han har det. Han kan si, jeg kan stå opp når jeg vil, jeg kan ta en ferie når jeg vil. Ja, i prinsippet har han rett men tror du en som driver eget har mer ferie enn lønnsmottagere? Nei, i teorien har de kanskje friheten men i praksis må du regne med å jobbe langt mer enn vanlige lønnsmottagere.
Hvis du ser en som driver eget kan vi allerede nå si noe om denne personen. Sjansen er meget stor for at han jobber mer enn 1 årsverk(1800 timer) i året, han tjener mindre enn deg i timen, det er større sjanser for at han blir skilt, han behøver ikke å ha en stor grad av trygghet i sin hverdag, han takler det å ha mange utfordringer på en og samme tid.

Mange Gründere er avhengige av å selge fra måned til måned for å overleve. Driver du en butikk eller selger varer/tjenester via nettet sier mange gründere at det er en vanskelig kombinasjon å smile og være positiv samtidig som du vet at neste uke forfaller hus lånet og du har langt fra nok penger til å betale dette.

Først bør du tenke igjennom, Vet jeg hva det faktisk vil si å drive sin egen virksomhet? De fleste som ikke har erfaring med dette har en tendens til å tro at det utelukkende er rosenrødt. De tror virkeligheten består av: Høy lønn, firmabil, ansvar, lange ferier og stor grad av frihet.

Slik er det selvsagt ikke, å gå fra den trygge tilværelsen som ansatt til å være gründer vil vi nesten si er å gå fra himmel til helvete. Som ansatt har du en trygghet i form av fast lønn hver måned, du har et stillingsvern, du har krav på ferie, sykelønnsordninger, krav på arbeidsledighetstrygd, blir du syk kan du benytte en egenerklæring og fortsatt motta lønn. I større bedrifter er det regulert i form av stillingsbeskrivelser hvem som skal gjøre hva av arbeidsoppgaver og du kan bare konsentrere deg om dine oppgaver.

Når du snakker med mennesker som er ansatte kommer samtalen fort innpå tema som: trygghet, lønn(som regel for dårlig), ferie, liten valgfrihet, sjefer/kollegaer(gode/dårlige), overtid, ansvar(for mye/lite).
Tar du en prat med en gründer vil samtalen fort dreie seg om: hardt arbeid, stort ansvar, frihet, ensomhet, skatter, kunder og konkurrenter, økonomi, fleksibilitet, lite fri, planlegging.

Ser du forskjellen? Spesielt er forskjellen stor når det gjelder trygghet. Mange anser at det å være ansatt innebærer en stor grad av trygghet. De vet at lønnen kommer inn hver eneste måned. Som gründer må du lære deg å leve med at budsjetter/prognoser sier at du mest sannsynligvis også får lønn neste måned. Mange mennesker søker bevist til yrker hvor de mener det er stor grad av trygghet. For disse er det viktig å ha trygge stabile rammer hvor de vet at lønnen kommer inn og hvordan arbeidsdagen stort sett ser ut. Disse menneskene passer ikke til å være gründere, de vil rett og slett ikke takle å leve med den usikkerheten det er å vite at først skal alle andre ha penger og så hvis det er noe igjen kan du ta ut det som lønn. Slik er faktisk virkeligheten for mange gründere i Norge.

En gründer tar egentlig aldri fri, jobben vil han alltid ta med seg uansett hvor han er. Problemstillinger, løsninger og ideer kommer ikke bare mellom 8 og 16. Så tenk godt gjennom: hva er viktig for meg og kan jeg og min familie leve med den usikkerheten det er å være gründer?