Forstår du din risiko?
Det er dine menneskelige egenskaper som avgjør om du er villig til å ta risiko eller ei. Noen mennesker er veldig villige til å ta risiko. De ville pantsatt huset og startet å selge sand i Sahara hvis noen fortalte dem at det er god butikk. De er optimistiske mennesker og har en urokkelig tro på egne(og andres) ferdigheter og evner. Hvordan står det til med deg? Forstår du din risiko?

En ting er å være villig til å ta risiko, det er mange mennesker som er villige til dette. Mange for eksempel spiller hardt med høy risiko, se på de som står ved spilleautomatene, tipping, hester, lotto etc. De som spiller hardt på disse spillene har en lav terskel i forhold til risiko. De vet at sjansen for å vinne i lotto er usannsynlig liten og du bedrer dine odds minimalt om du legger på en tusenlapp eller to i uken. Her har vi mennesker som er villige til å ta risiko selv om sjansen for gevinst er små. Det er viktig at du greier å se sammenhengen mellom hva du satser og hva du kan få igjen. Ingen fornuftige mennesker bør med risiko satse kr.100,000 med sine egne penger hvis du får igjen 110,000 etter 1 år om du lykkes. Du kan plassere de med 100% trygghet og få et par tusenlapper mindre.
Her bør du se at gevinsten er for lav til at man bør ta en risiko. Det er alltid lett å ta risiko med andres penger. Det er jo det ulike fonds, investerings rådgivere, banker osv. gjør. Skulle de tatt risiko med sine egne sparepenger hadde nok risikoprofilen i de ulike fonds sett annerledes ut. Husk for deg tar det lang tid å få kr.100,000. Hvis du i tillegg må ta det opp som lån vil du slite med ditt tap i mange år.

I Norge er vi ikke så flinke til å beregne risiko og forstå risikoens omfang. Vi lo litt av Drillo da han som landlagssjef på tv forklarte at nå var det 40% sjanse for å nå VM, eller 55% sjanse for å vinne vår kvalifiserings gruppe. Ingen skjønte hvordan i all verden hadde han kommet fram til disse tallene? Alle vet vi at prosent skalaen går fra 0-100 men i Norge benyttet vi stort sett bare fire ulike prosentsatser: 0%, 50-50, 90 tallet og da særlig 99% og 110%. Derfor undrer vi oss stort over Drillo når han begynte å benytte hele skalaen.

Kan du anslå din risikoen ved ditt prosjekt?
Slik er det også med risiko ved nyetablering. Spør du Gründere vil de fleste svare at sjansen for at de skal lykkes er 110%. Den nest største gruppen er 99% og de mest pessimistiske svarer 92-93%. Vi har ingen gode vitenskapelige tall for hvor stor sjanse det er for at en nyetablering skal lykkes. Vi vet at mange etableringer går konkurs i en tidlig fase. 4 kvartal 2003 var 20% av selskapene som gikk konkurs mindre enn 2 år gamle.

Det å starte egen virksomhet er en stor utfordring og det er viktig at du og dine nærmeste forstår hva dere gir dere ut på med hensyn til risiko og risikoens omfang. Det er dessverre mange eksempler på gründere som setter i gang med overtenning på egen idé og med overdreven stor tro på egen ferdighet og vurderingsevne. Uten at man stiller noen kritiske spørsmål setter de i gang og låner penger på huset og 1 år senere sitter man igjen blakk, ulykkelig og nedsunket i gjeld.
De som ikke lykkes vil alltid i etterkant med fasit i hånden kunne finne forklaringer på hva de kunne gjort annerledes. Man ser at man kanskje var for naiv og de nødvendige kritiske spørsmål til prosjektet ble aldri stilt. Ingen har selvsagt penger å tape men det er viktig at du vet at det faktisk er en viss sannsynlighet for at du kan tape pengene du satser. Satser du kr. 100,000,- er det selvsagt mye penger men går det galt kommer du over det. Surt, men du kan jo alltid trøste deg med: jeg måtte jo bare prøve, den som intet våger intet vinner, hadde jeg bare osv.

Men satser du 1,000,000 kroner med lån på privat bolig og taper alt i løpet av 1 år har du et større problem. Går du i en slik felle vil du slite psykisk i mange år før du blir ferdig med det, hvis du blir ferdig med det. Du sitter med gjeld som det tar 15-20 år å betjene og du vil slite med dårlig samvittighet til ektefelle, barn osv.

Husk: Det er alltid lov å bruke hodet!!!!, Den beste kompetansen du har er ikke nødvendigvis din utdannelse men: din medfødte sunne fornuft.

Hva kan egentlig gå galt med min etablering?
Det som oftest går galt er som regel ikke relatert til det faget du utøver. Det er ikke slik at en snekker kunne ikke snekre allikevel, eller at en datakonsulent fikk ikke maskinene i gang igjen. Nei, faget du utøver kan du med stor sannsynligvis mer enn nok om. Det er hendelser utenfor din kontroll som oftest er avgjørende. De fleste markeder er regulert med børser og svingninger på disse. Børsene gjør igjen at enten er man optimistiske eller pessimistiske. Det er igjen avgjørende for din virksomhet selv om du har ditt marked i en liten kommune i Norge. En krig som bryter ut et annet sted i verden, valuta svingninger, arbeidsledighet som øker, renten stiger eller lignende er alle eksempler på faktorer som faktisk påvirker din etablering. Mer nære ting kan være et en konkurrent som åpner en ny avdeling akkurat i ditt lokale marked, en nytt produkt som ”ødelegger” for ditt produkt eller rett og slett et benbrudd på det verst tenkelige tidspunkt.

Så hva er det du satser og hva kan du få igjen hvis du lykkes? Det bør du og din familie ha en klar formening om og at det finnes en risiko for å tape alt dere satser.