Hva er dine Motiv?
Hvorfor ønsker du å starte for deg selv? Hva er det som driver deg? Det er det bare du som vet men hvis du ønsker å starte egen virksomhet fordi du ser på det som en siste utvei ut av en håpløs situasjon, et vanskelig forhold til leder og/eller kolleger, du er arbeidsledig eller du ikke klarer å skaffe deg ny jobb fordi du er blitt for gammel har du et såkalt fluktmotiv.
Det er ikke noen motiver som egentlig er bedre enn andre men vi kan vel si at de som baserer ønske om egen virksomhet på fluktmotiver ofte har en tendens til å la være å se på de kritiske spørsmålene rundt sin etablering. Disse fluktmotivene gjør at man har en veldig sterk trang til å skaffe seg en ny arbeidssituasjon som gjerne overskygger alt annet. Derfor blir aldri de kritiske spørsmålene rundt disse etableringene stilt. Grunnen er nok at de med fluktmotiver frykter at svaret vil gjøre at etableringen bør utsettes eller kanskje ikke realiseres i det hele tatt.

En ting er i alle fall helt sikkert, ved å ikke stille de kritiske spørsmålene lurer du bare deg selv.

Hvorfor ønsker noen å starte egen virksomhet? Vel, det er nok ulike årsaker til det men de vanligste motivene er:

En forretningsidé man har tro på
Ønske om å bli rik/forbedre sin økonomi
Ønske om større frihet i hverdagen
Arbeidsledighet, ønsker rett og slett ny jobb
Permittering i nåværende jobb og ønsker å se om man kan drive selv
Mangel på trivsel i nåværende jobb
Et ønske om å gjøre noe nytt her i livet
Kommer dårlig overens med leder eller kollegaer
En hobby man vil forsøke å gjøre om til jobb
Nye personlige utfordringer
Høyere sosial status

I utgangspunktet skulle man tro at ønske om økt inntekt ofte er den største drivkraften bak en ny etablering. Slik er det faktisk ikke, ønske om en selvstendig arbeidsplass, det å gjennomføre en forretningsidé man har tro på og ønske om større frihet er oftere motivet bak en etablering. Men vær spesielt oppmerksom hvis du har såkalte fluktmotiver, da er det ekstra viktig at du ser på alle sider rundt din etablering.