Skal du starte eget Firma? Sørg for å være godt forberedt, det øker dine sjanser til å lykkes

Starte eget Firma?
Har du fått en bra idé, eller ønsker du å realisere en gammel drøm? Er du lei av å jobbe for andre? Uansett hva dine motiver er for å starte egen virksomhet, står du nå ovenfor en stor utfordring som vil kreve mye av deg som skal etablere virksomheten. Utfordringene er mange og de står i kø og venter på deg. Veien fram til drømmen om en egen virksomhet er både lang og kronglete og inneholder mange feller du lett kan gå i hvis man ikke har nok kunnskap om det å starte egen virksomhet.

Utfordringen blir heller ikke mindre av at du ikke kan prøve og feile, lære av egne feil og så gå tilbake å gjøre det riktig ved andre forsøk. Du er rett og slett avhengig av å gjøre ting riktig ved første forsøk. Derfor er det viktig å lytte til de som har vært der du er nå og ta med deg den lærdommen de kan gi deg. Vi ser at hvert eneste år begås de samme feil og vi ønsker å hjelpe deg slik at du unngår å gjøre disse. For altfor mange er veien fra idé til drift for kort. De er rett og slett for dårlig forberedt når de starter opp sin nye virksomhet.

Altfor mange forutsetter at det er en marked for sin ide. De færreste klarer å definere og tallfeste sitt marked. Ofte hører vi følgende uttalelser når vi begynner å stille noen kvalifiserte spørsmål rundt en nyetablering:
«Det går nok bra skal du se»
«Det gjelder å være positiv, vet du»
«Nei min idé er unik så det er ikke noe problem»

En feil veldig mange begår i en tidlig fase er at man kun fokuserer på det positive og trivelige og ofte glemmer å drøfte de mer kritiske spørsmålene rundt sitt prosjekt. I dag finnes det ingen som tror at et prosjekt/nyetablering kun har positive elementer i seg og ikke noen faresignaler rundt seg. Derfor må også de kritiske spørsmålene stilles. Dette er spørsmål og problemstillinger som du bør ha tenkt nøye igjennom allerede før du starter opp.
Ting Tar Tid……
Ting vil alltid ta lenger tid en du tror. En ting er når du budsjetterer dine inntekter men selv enkle ting som å ta en telefon for å få en å avklaring på et spørsmål er ikke gjort på 1-2-3. For det første er det ikke alltid så lett å få tak i rett person, forretningsreiser, møter, interne prosesser, ferie, avspasering har høyere prioritet en deg. Dette gjør at du mest sannsynlig må ha flere forsøk og benytte masse tid selv på enkle arbeidsoppgaver. Benytter du e-post vil du oppleve at når du sender forespørsler til leverandører, samarbeidspartnere etc. vil mange se på din henvendelse som «spam» og ikke besvare deg selv om innholdet er relatert til deres virksomhet.

Ikke la noen drepe ditt pågangsmot…..
Du er utålmodig, godt over gjennomsnittet interessert i det du har påbegynt men vær klar over din etablering ikke har samme betydning for noen andre. Du vil møte mennesker hvor din etablering ikke betyr noen verdens ting. De er mer opptatt av når de kan gå hjem fra jobben, eller var det fra 10 eller 12 mai vi innfører sommertid. Når du sliter i motbakke og møter mennesker som ikke bryr seg om noen verdens ting kan det lett ødelegge ditt pågangsmot. Det er i slike stunder du virkelig får testet din utholdenhet.

Lytt til andre…..
Når du forteller andre at du skal starte for deg selv vil du oppleve at mange åpner opp og gir med deg råd på veien. De råd du får fra de som allerede har startet opp bør du spesielt legge vekt på. Vi kan selvsagt ikke garantere deg suksess men vi kan garantere deg at vi kan hjelpe deg med å øke dine sjanser til å lykkes. Du kan ta del av praktisk erfaring gründere har gjort før deg og ved å lytte til de som har vært i samme situasjon som du er nå vil du få med deg verdifull kunnskap på veien mot egen virksomhet. Hvorfor gjøre feil som andre har gjort før deg?

Bla bla bla……
En ting du fort vil erfare, når du skal etablere egen virksomhet du vil treffe mange ulike mennesker. Det kan være representanter for leverandører, eventuelle samarbeidspartnere, potensielle kunder, offentlige aktører osv. De kan virke hyggelig og veldig positive og uttrykker både tro og velvillighet både til deg og ditt prosjekt. Men du vil fort lære deg at det er forskjell på tomt prat og konkret handling. Derfor må du lære deg å gå rett på mål og tvinge fram avgjørelser. Sett krav til handling, det er alltid bedre å få en avklaring etter 2 dager enn etter 2 måneder uavhengig av utfall.

Ditt personlige nettverk.
Noe av det mest verdifulle alle gründere har er sitt nettverk. Det kan være kollegaer, venner, familie, bekjente osv. som innehar kompetanse og erfaring som kan være verdifull for din virksomhet. I tillegg er ofte denne kunnskapen gratis for deg. Mange gründere sier i etterkant av etableringen at råd fra sitt nettverk har vært blant de mest verdifulle råd man har fått. Råd basert på erfaring er mer konkret enn generelle råd om det å starte eget. Disse rådene har noen faktisk erfaring med og benyttet med godt resultat. Derfor er det helt avgjørende at du helt bevist bygger opp ditt nettverk og benytter den kunnskapen som finnes der.
Dårlige betalere.
Først vil du oppleve gleden ved å selge, at noen ønsker å kjøpe ditt produkt. Gleden ved å se at mange timer jobbing endelig begynner å gi noe i retur men glem ikke at salget er ikke avsluttet før du har pengene på din konto. Du vil oppleve at mange har ikke til hensikt å gjøre opp for seg. Dårlige betalere utgjør en stor risiko for alle virksomheter og spesielt for nyetablerte, så sørg for å ta dine forhåndsregler.

Likviditetsproblemer.
Du vil snart erfare at Ting tar tid og du vil oppleve likviditetsproblemer. Kostnadene løper på og pengene kommer senere inn en forventet. Dette gjør at du vil oppleve dårlig likviditet i en tidlig fase av din etablering. Her kommer din kremmerånd inn, hold igjen, ikke gjøre dine kjøp før du absolutt må selv om du har budsjettert med det.

Hvordan du driver inn dine penger har også direkte innvirkning på din likviditet og er en av de største fallgruvene i driftsfasen. Du må sette opp et likviditetsbudsjett slik at du ser om du greier deg fra måned til måned. Mange begynner å selge men har ikke oversikt over når utgifter rammer og når inntektene kommer. Det er av avgjørende betydning at du har et likviditetsbudsjett. Mal for likviditetsbudsjettet finner du her

Avgjørelser på sviktende grunnlag
En av hovedårsakene til at en gründer ikke lykkes er hva vi kan kalle avgjørelser på sviktende grunnlag. Det å starte sin egen virksomhet byr på mange utfordringer, disse er ikke nødvendigvis bare relatert til ditt eget fag men også andre utfordringer innen emner/fag du ikke har så mye erfaring med. Da beveger du deg ut på dypt vann og må ta avgjørelser på sviktende grunnlag som kan være skjebnesvangre for din virksomhet. Det er bare å innse først som sist at man kan ikke beherske alt, leverandøravtaler, kontrakter, likviditet, markedsføring, regnskap, lover og regler, frister, kundebehandling, budsjetter er alle noen få eksempler på hvor du må ta viktige avgjørelser. Kanskje har du noen i ditt nettverk med rett kompetanse?.

Ta kontroll over investeringene.
Det er særdeles viktig å ta kontroll over kostnadene. En av de store utfordringene for en nyetablerer er din evne til å ta kontroll over kostnadene. Vi nordmenn som privatpersoner er altfor slepphendte i vår omgang med penger. Vi ler litt av «Svenskene» og sier at de er «gniene», men det er denne egenskapen du kanskje bør og må ha når du skal etablere din egen virksomhet. Du må være ekstremt opptatt av å holde kostnadene nede og KUN investere i det som bedriften din nyter godt av.

Dårlig økonomistyring
En Gründer er utålmodig av natur og har lett for å ta litt lett på økonomistyringen. Budsjetter er satt opp med både inntekter og utgifter og disse følges slavisk. Det viser seg ofte at de budsjetterte kostnadene stemmer ganske bra. Inntektene derimot har en tendens til å ta lengre tid enn man forutså. Dette i kombinasjon med at en nyetablerer gjerne får kortere betalingsfrister og må gjøre store innkjøp for å oppnå rabatter gir bedriften likviditetsproblemer.

Sørg for å drive inn dine fordringer effektivt.
Selv blant selskaper kan det være en utfordring å drive inn sine penger. Av f.eks. 155,000 Aksjeselskap i Norge er mer enn 14% i rød sone, det vil si at nesten 22,000 av de ikke er å regne som kredittverdige. Derfor må du sørge for at ditt firma har gode rutiner for å drive inn sine penger. Alle utfordringer du vil få med dine kunder for at de skal betale sine regninger vil nok kanskje overraske deg og derfor sier vi: «Lær det nå og ikke lær deg det av egne feil». Det vil garantert bli en dyrekjøpt erfaring for deg og din virksomhet.

Feil varelager/feil lokalisering.
Som nyetablert gjør du ofte større innkjøp i en oppstartsfase. Både for å ha varer til å selge til dine kunder men også for å oppnå rabatter på større innkjøp. Her er det mange som bommer i sin tro på varer som selger. De man ikke får solgt blir liggende usolgt på lager som rene tap. Har du kun valgt lokale etter pris er det også en stor sjanse for at du har bommet på valg av lokalisering. Du må andre hensyn enn bare laveste pris pr. kvm.

Kundebehandling
God kundebehandling er en nødvendighet for å lykkes. Du må yte høy service og inneha en vennlig innstilling for å skaffe både nye kunder og få de eksisterende å komme tilbake for gjenkjøp.

Dette er bare noen få av alle de utfordringer du nå står ovenfor. Vi ser at de samme feil begås år etter år, fullstendig unødvendig og disse feilene utsetter din virksomhet for unødig risiko.