Skal du starte for deg selv?
Har du fått en bra idé, eller ønsker du å realisere en gammel drøm? Er du lei av å jobbe for andre? Uansett hva dine motiver er for å starte egen virksomhet, står du nå ovenfor en stor utfordring som vil kreve mye av deg som skal etablere virksomheten. Utfordringene er mange og de står i kø og venter på deg. Veien fram til drømmen om en egen virksomhet er både lang og kronglete og inneholder mange feller du lett kan gå i hvis man ikke har nok kunnskap om det å starte egen virksomhet. Vi ser at hvert eneste år begås de samme feil og vi ønsker å hjelpe deg slik at du unngår å gjøre disse. For altfor mange er veien fra idé til drift for kort. De er rett og slett for dårlig forberedt når de starter opp sin nye virksomhet.

Regnskap, Starte eget

Vi i Firma.no hjelper tusenvis av gründere hvert eneste år med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Vårt mål er å forenkle oppstarten og øke dine sjanser til å lykkes. Gründere er positive, dyktige, initiativrike, utålmodige og optimistiske mennesker som brenner sterkt for sin forretningsidé. Denne kombinasjonen av egenskaper gjør at det i mange tilfeller kan gå litt for fort i svingene. Som Gründer er det selvsagt viktig at du er positiv, man må kanskje være det, men det er enda viktigere å være realistisk når man skal starte opp egen virksomhet.

Vi i Firma.no kan gi deg masse påfyll av den aller viktigste kunnskapen, nemlig den praktiske kunnskapen om det å starte egen virksomhet. Vi kan dele med deg de erfaringer som tusenvis av gründere har gjort før deg. Så ved å være ydmyk, lytte til andre som har vært i samme situasjon som du er nå, og ved å lytte til den kunnskap og kompetanse de besitter øker du rett og slett dine sjanser til å lykkes! Denne kunnskapen har andre benyttet før deg med stort hell.

Som en privat aktør kan vi gå tettere opptil både tjenester og produkter i våre anbefalinger. Vi mener det er vår styrke. Vi kan bidra med motivasjon, inspirasjon, kunnskap, praktisk erfaring, bistand i valg av verktøy og rådgivning som forenkler oppstarten og øker dine sjanser til å lykkes. Vi vil på en objektiv måte beskrive hvilke fordeler og ulemper ulike utfordringer har og gjøre konkrete og direkte anbefalinger med tanke på å løse dine utfordringer. Vi ønsker å gi deg objektive råd og konkrete anbefalinger som vil øke dine sjanser til å lykkes.
Hva vil være avgjørende?
Det vi først setter fokus på er hva gründere ofte ikke gjør godt nok. Det meste av dette ligger utenfor din kjernevirksomhet, det vil si: er ikke direkte relatert til ditt produkt eller tjeneste. De fleste som skal starte opp egen virksomhet starter med å fokusere på sine egne produkter eller tjenester. Det viser seg at de fleste Gründere har mer enn nok kunnskap om sitt produkt eller tjeneste. Det er ikke her de største utfordringene ligger.

Her er fem punkter som i stor grad vil være avgjørende for hvordan du vil lykkes med din etablering.

  • Dine personlige egenskaper som Gründer
  • Kommersialisering av produkter/tjenester.
  • I hvilken grad du klarer å bygge opp/benytte ditt personlige nettverk.
  • Forberedelser før oppstart av virksomheten.
  • Avgjørelser tatt på sviktende grunnlag.

 

Dine personlige egenskaper
Det er ikke til å legge skjul på at dine personlige egenskaper som Gründer vil ha stor betydning for hvor vellykket etableringen vil bli. I innovasjons kretser snakker rådgivere om en tommelfinger regel som sier at en vellykket etablering avhenger av 80% rett person og 20% forretningsidé. Det finnes dessverre ingen enkel universal oppskrift som garanterer deg suksess. De som starter opp egen virksomhet må ofte inneha flere stillinger og ansvarsområder i det nye selskapet. Alle selskap må i en eller annen form ha en daglig leder, en kundeansvarlig, regnskapsansvarlig, salgsansvarlig, sentralbord osv. Ofte er det gründeren/gründerne selv som må inneha alle stillingene i selskapet.

Derfor må du aller først forstå forskjellen på deg som leder av virksomheten og deg som fagperson som skal utøve det fag/tjeneste som skaffer virksomheten inntekter. Selv om du er dyktig i ditt fag eller behersker den tjenesten du skal leve av til nesten det optimale betyr ikke det at du er en god som leder. Nei, det er nesten fristende å si at mest sannsynlig er du ikke den rette leder til din nye virksomhet. For det første har du liten erfaring i å lede en ny virksomhet, du har kanskje ingen relevant utdannelse innen ledelse og du har ikke nok kunnskap om det å starte opp en egen virksomhet. Utfordringen blir ikke mindre av at nå skal du inn i en prosess hvor du skal ta en rekke viktige avgjørelser innen emner/fagområder du har liten kunnskap om.
For mange ville det være riktig å la andre lede den nye virksomheten. Spør deg selv: Ville jeg fått daglig leder jobben hvis jeg hadde søkt den som en ordinær arbeidssøker? Nei, sannsynligvis ikke, men for de fleste er det ikke noe realistisk alternativ å ansette en daglig leder, man må gjøre det meste selv i oppstarten. Da er vi enige om at du i utgangspunktet ikke er den beste lederen virksomheten din kunne få, men ditt selskap har faktisk ingen andre alternativer. Ved å innse, innrømme og forstå dette har du faktisk allerede blitt marginalt bedre som leder av din nye virksomhet.

I Norge er alle født verdens mestre. Det er bare slik det er og når man prater med gründere er også disse verdens mestre. Ingen skal komme her og fortelle meg noe som helst om mitt yrke, det kan jeg faktisk best selv takk. Ja, det er mulig men her er det viktig å skille mellom deg som fagperson og deg som leder av virksomheten. Husk, vi er jo allerede enig om at du faktisk ikke var førstevalget som daglig leder for virksomheten din.
Poenget er: Som leder av virksomheten er du helt avhengig av å være ydmyk slik at du kan ta til deg kunnskap og erfaring som andre har gjort før deg. Gjør du det vil du ikke begå de samme feil og tabber som mange gründere gjør hvert eneste år fordi de ikke klarer balansen mellom å være verdensmester i utøvelsen av sitt fag og ydmyk som daglig leder. I tiden før du starter opp kan vi si at du som gründer med fordel kan ha mye av egenskaper som stahet, utholdenhet og masse pågangsmot.
Kommersialisering av dine tjenester/produkter
All erfaring viser at din suksess er veldig avhengig av din evne til å selge deg selv og dine tjenester eller produkter. Jo før du forstår dette, jo større mulighet har du til å lykkes.
De aller fleste gründere undervurderer tiden det tar og kostnadene forbundet med det å skaffe nok kunder til sin virksomhet. Mange tror at en annonse i lokalavisen og et skilt utenfor på fortauet er nok, men det kan vi si med en gang: det fungerte kanskje en gang men så enkelt er det nok ikke i dag. Derfor må du gå langt mer systematisk til verks. Før du starter opp må du kjenne godt til dine kunder, ditt marked, dine konkurrenter og deres produkter osv. Her er de fleste for dårlig forberedt og får seg en negativ overraskelse når de er over i driftsfasen.

 

I hvilken grad du klarer å bygge opp/benytte ditt personlige nettverk.
Noe av det mest verdifulle alle gründere har er sitt personlige nettverk. Med nettverk menes alle de du kjenner som innehar kompetanse som du kan ha glede av i din nye virksomhet. Det kan være kollegaer, venner, familie, bekjente, rådgivere, regnskapsfører, revisorer, datakyndige, selgere osv. Nettverket kan skaffe deg kunder, samarbeidspartnere, merverdi for dine tjenester og ikke minst praktisk kunnskap og erfaring som du kanskje selv ikke har. Det beste av alt er at denne kunnskapen ofte er gratis for deg. Å bygge opp et nettverk krever jobbing og nettverket må vedlikeholdes.
Kanskje du har en i ditt nettverk som allerede har startet opp egen virksomhet? En undersøkelse fra Sverige viser at de som har en gründer i sitt nettverk som ”forbilde/sparringspartner” har større sjanser for å lykkes og oftere realiserer sine drømmer om egen virksomhet.
Gründere som har foretatt en vellykket etablering sier i etterkant av etableringen at råd fra sitt nettverk var blant de mest verdifulle råd man tok med seg på veien. Råd basert på erfaring er mer konkret enn generelle råd om det å starte eget. Disse rådene har noen faktisk erfaring med og benyttet med godt resultat.

 

Dine forberedelser før oppstart av virksomheten
De fleste gründere i Norge er for dårlig forberedt når de starter opp sin virksomhet. Det gjør at de begår kjente og elementære feil. Hvorfor gjøre feil som andre har gjort før deg? Ved å være godt forberedt øker du dine sjanser til å lykkes. Dette gjelder blant annet innen alle nye administrative rutiner etableringen av en ny bedrift medfører. For liten kunnskap her og for dårlige rutiner utsetter din virksomhet for unødvendig risiko.

 

Avgjørelser du må ta på sviktende grunnlag
Etablering av en ny virksomhet krever kunnskap innen mange ulike områder og fag. Selskapsformer, regnskap, HMS, markedsføring, lovverk, skatt, tillatelser, merverdiavgift, innkjøp, ansettelser er bare noen få av de områdene du må ta viktige strategiske avgjørelser innen når du ønsker å starte egen virksomhet. Her må gründere ofte ta avgjørelser på sviktende grunnlag. Avgjørelser på områder utenfor din kjernevirksomhet hvor litt for raske avgjørelser utsetter deg og din virksomhet for unødig risiko. Disse feiltrinnene kan få fatale følger for deg og din virksomhet. Derfor er det viktig at du som leder av virksomheten klarer å være ydmyk nok til å innse at du ikke kan klare alt selv. Det vil være et godt utgangspunkt og en god egenskap for en suksessfull gründer. Søk kunnskap, lytt til andre og kanskje har du også noen i ditt nettverk du kan rådføre deg med? Dette er kjente utfordringer som alle Gründere har ved oppstart av egen virksomhet og ved å starte de rette prosessene i riktig kronologisk rekkefølge vil du være bedre forberedt og dermed øke dine sjanser til å lykkes.

Lykkes du med din etablering er gevinsten det mange av oss drømmer om: total frihet, gleden av å eie hver eneste arbeidsdag, realisere deg selv, ansvar, arbeidsdager som aldri er like, gleden av å ha fornøyde kunder pluss mye mye mer.