En strålende idé=forretningsidé?
De fleste har opplevd det, hjemme, på jobb, på tur med hunden eller på ferie, ja det kan egentlig skje hvor som helst. Plutselig, som lyn fra klar himmel får du en idé om et produkt eller tjeneste det kunne vært gøy å prøve å selge/leve av. Din første tanke er at dette er det behov for. Du drømmer om å starte for deg selv, om den frihet du kan oppnå ved å være din egen herre og alt hva dette innebærer. I løpet av et år er det veldig mange som for en slik ”åpenbaring”. De fleste slår det fra seg med en gang. Noen går litt lenger og tenker ”Ja det hadde vært noe” og leker litt med tanken, kanskje i noen timer eller til og med i noen dager. De færreste går til det skritt å realisere sin ”forretningsidé”.

De som går videre har mange store utfordringer å overvinne, og sjansen for at de gir seg før drømmen er realisert er stor. Vi får dessverre aldri vite hva det kunne blitt av mange av disse ideene. Det er ikke nødvendigvis de beste ”forretningsideene” som danner grunnlaget for ett nytt firma. I denne fasen er nemlig noen av de viktigste egenskapene en Gründeren kan ha stahet og pågangsmot. Du vil møte mange skeptiske ”bedrevitere” som prøver å få deg til å gi opp. Vi sier ikke at alle ideer er like gode men altfor mange gode ideer varer dessverre bare noen få timer. Det er altfor tidlig å dra en konklusjon på grunnlag av dette.

Firma.no vil hjelpe deg med å gi din idé en sjanse til å bli prøvd ut på papiret, slik at du får et beslutningsgrunnlag som forteller deg om din ide var noe å gå videre med eller ei. Hva var din beste idé som du drømte om å starte en egen virksomhet på? Hvorfor gjorde du aldri noe mer ut av det? Vel – det er kanskje mange årsaker til det. Mangel på informasjon er et av de viktigste. Hvert år startes det i underkant av 25,000 virksomheter i Norge, noe som gjør Norge til en av de dårligste i Europa innen nyetablering. Vi i Firma.no skal prøve å hjelpe deg fram til en konklusjon på om din ide er verdt å gå videre med, så ta fram din beste ide og prøv den ut sammen med oss.

Utfordringene er mange og de står i kø, det er skjemavelde, regler og paragrafer, lover og tillatelser , regnskapslov, aksjelov, offentlig byråkrati, HMS, forretningsplan skal skrives, budsjetter skal lages og markedet og konkurrenter skal gås etter i sømmene. Så her er det bare å brette opp ermene, vi skal prøve å hjelpe deg å strukturere arbeidet slik at du begynner i rett ende. De fleste begynner med å tenke på hva firma skal hete, glem det, de begynner i helt feil ende. Det vi skal begynne med er den såkalte personlige avklaringen. Først må du og din familie være klar over konsekvensen av hva det vil si å drive for seg selv.
Forelsket i egen ide.
Å starte for seg selv er i utgangspunktet synonymt med risiko. En ting er å være villig til å ta en risiko men det er desto viktigere at du bedømmer, vurderer og forstår risikoens størrelse, sannsynlighet og konsekvens før du starter opp ditt prosjekt. Idéfasen, tiden før et firma har kommet i gang, har meget stor betydning for firmaets overlevelsesevne. Det er i idéfasen vi skal belyse mange av problemstillingene rundt ditt prosjekt.

En klasisk feil er at man forelsker seg i sin egen ide. Gjør man det stiller man ingen kritiske spørsmål og man kommer til å gjøre en rekke feil som vil koste deg dyrt. Ikke begynn med å si opp din jobb, sette deg i gjeld osv. Husk historiene du ser og leser om i aviser/tidsskrifter er kun solskinnshistoriene. Bak hver eneste av disse finnes det flere med brukkne rygger og ødelagt økonomi. Første fallgruve er ”overtenning” på sin egen ide, de nødvendige kritiske spørsmålene til prosjektet aldri blir stilt. Vær derfor veldig bevisst på:
– Hva satser jeg?
– Har jeg råd til å satse det?
– Hvor store er konsekvensene hvis jeg ikke lykkes?

Det er avgjørende at man selv, og eventuelt familien , har råd til den økonomiske påkjenning det er å starte opp en egen bedrift. Man må hensynta den risiko man utsetter seg selv og familien for ved å starte opp. Tenk nøye igjennom dette på forhånd og innvolver familien slik at alle er inneforstått med den nye situasjonen som oppstår når en bedrift etableres. Ta hensyn til at mesteparten av tiden kommer til å gå med til firmaet. Husk at ektefellen/samboeren er den første du skal selge forretningsideen til.

Når man er i etableringsfasen blir dette en livsstil. Arbeidstid og fritid smelter i sammen og dette kan skape konflikter i et eventuelt familieliv. 40 timers uke blir bare et minne fra den tiden du var ansatt hos en annen arbeidsgiver. Da inntekter vil variere eller rett og slett utebli i perioder er det av avgjørende betydning at du har en ordnet privat økonomi. Kommer du deg imidlertid over etableringsfasen vil belønningen være drømmen som så mange av oss har , absolutt frihet og tilfredsstillelsen av å være din egen arbeidsgiver.
Nettverk – bruk alle du kjenner.
Alle har et stort nettverk selv om man ofte ikke tenker på det. Nettverket ditt er alle du kjenner og som har erfaring på forskjellige nivåer i og utenfor yrkeslivet. Til sammen utgjør dette en enorm ressurs for deg som dessuten ikke koster penger. Bruk nettverket ditt for å søke råd, som ”sparringspartner” for å lufte dine ideer, samt til å gi deg tilbakemelding. Det er viktig at du tar vare på ditt nettverk og pleier det. Å dra nytte av nettverksbygging fordrer at du selvfølgelig gjør gjentjenester for de tjenester som nyttes av deg. Hold kontakten med dine venner i større grad enn du er vant med.

Er dere flere som ønsker å starte sammen?
Mange vil innse sin begrensning og finne personer i, eller utenfor sitt nettverk som har utfyllende kompetanse. Det er ofte riktig og viktig å finne en samarbeidspartner på et tidlig stadium. Det er imidlertid viktig at man får formalisert samarbeidet gjennom en avtale, selv om man er bestevenner eller i familie. Det aller viktigste er at dere er enige om mål og middel – det vil si forretningsideen. Deretter bør man sette opp en kontrakt som regulerer alle forhold mellom de involverte i prosjektet. Ta deg tid til dette ellers kan vennskap og/eller familieforhold bli uholdbare etter hvert.
Å finne en egnet partner er ikke lett. En partner bør ha komplimenterende kompetanse i forhold til de andre partnere slik at den nye virksomheten får så bred og god kompetanse som mulig. Blir partnere for like i både utdannelse og erfaring kan lett ordtaket ”jo mer kokker jo mer søl” bli gjeldene.

Det er også viktig, selv om man kanskje kjenner hverandre fra mange år tilbake, at man på forhånd avtaler hvilke roller de ulike partnere skal ha. Det er viktig at alle har en felles forståelse av hvem som har ansvar for hva. Alle kan ikke bestemme alt. Det blir ikke effektivt og ender bare opp med en rekke konflikter.

Slik sett er det både fordeler og ulemper ved å være flere partnere:
Fordeler:
To eller flere personer som peser hverandre , gir bedre resultat enn 1
Mer diskusjon og de ubehagelige spørsmålene kommer oftere til overflaten.
Skatt, noe som heter delingsmodellen vil slå gunstig ut ved mer enn 1 partner.
Finansieringen med flere partnere gir mindre byrden pr. partner.
Fordelingen av ansvar, en trenger ikke ha ansvar for alt.
Hver partner tar med seg ett nettverk inn i etableringen med ulik kompetanse.

Ulemper
Mindre fleksibilitet – er man alene kan man ta viktige beslutninger uten å måtte konferere eller eventuelt overbevise andre partnere.
Konflikter – Når to eller flere starter opp en virksomhet sammen vil det alltid melde seg konflikter. Det vil være uenighet om hvordan ulike oppgaver skal løses og er man ikke flink til å håndtere konflikter vil dette være direkte ødeleggende for nyetableringen.

Nå vet du hva vi mener med personlig avklaring. Spesielt bør du tenke nøye over risikoen du løper. Hva er konsekvensen av å ikke lykkes? Du skal selvfølgelig være positiv, man må kanskje være det, men du skal ikke være fremmed for tanken at også du kan mislykkes. Det kan være hendelser helt utenfor din kontroll som kan være avgjørende for din nyetablering. Et marked som snur, en ny oppfinnelse som faller uheldig ut for ditt produkt, dårlige betalere eller kanskje noe så enkelt som et benbrudd på det verst tenkelige tidspunkt kan være nok til at ting ikke går helt som du planla.