Forretningsidé:
Vi skal være den beste aktøren og det naturlige valget for alle som skal starte eller driver egen virksomhet.

Vår visjon:
Vi skal være en aktiv støttespiller i etablering og drift av selskaper og bidra til å realisere gründeres drømmer og øke deres sjanser til å lykkes.

 

Gjennom nettstedet firma.no har flere
tusen etableringslystne fått hjelp med
sine planer.

 

Hva er Firma.no?
Firma.no er etablert i 2001. Vi har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Vårt mål er å forenkle oppstarten og øke Gründeren’s sjanser til å lykkes. Vi skal være en aktiv støttespiller i idéfasen og bistå med de utfordringer de har i en tidlig fase. Når så Gründeren skal over i driftsfasen har Firma.no, i tillegg til den rene kompetanse byggende informasjonen, også konkrete løsningsforslag på hvordan ulike drifts oppgaver kan løses.

Det finnes mange aktører innen innovasjon i Norge. Felles for de fleste av disse er at de mottar penger via politiske beslutninger og tildelingsbrev for å stimulere til økt nyskaping. De har valgt å fokusere på skoleverket, reduksjon av skjemaveldet og spesielle ordninger som har minsteterskel ”unike ideer med stort internasjonalt potensial”. Dermed utelukker de hverdagsgründere som står for mer enn 90% av alle etableringer i Norge og som faktisk står for den største verdiskapingen i dag. Hverdagsgründere har ikke ”unike ideer med stort internasjonalt potensial” Det er rett og slett vanlige mennesker som deg og meg som ønsker å etablere tradisjonelle arbeidsplasser først og fremst til seg selv og for å realisere en drøm de har.

 

Firma.no har en svært utførlig guide
til hvordan du skal starte for deg selv med en gründer-test
og en webshop for alt du trenger som nyetablert.

 

Hva kan Firma.no gjøre for deg?
Siden oppstarten i 2001 har vi helt bevisst bygget opp et betydelig nettverk bestående av gründere og ressurspersoner med stor kunnskap om nyetablerte og mindre bedrifter. Som en privat aktør kan vi gå tettere opptil både produkter og tjenester i våre anbefalinger. Vi mener det er vår styrke. Vi kan bidra med motivasjon, inspirasjon, kunnskap, praktisk erfaring, bistand i valg av verktøy og rådgivning som forenkler oppstarten og øker dine sjanser til å lykkes. Vi vil på en objektiv måte beskrive hvilke fordeler og ulemper ulike utfordringer har og gjøre konkrete og direkte anbefalinger med tanke på å løse dine utfordringer.

Vi kan gi deg masse påfyll av den aller viktigste kunnskapen, nemlig den praktiske kunnskapen om det å starte egen virksomhet. Vi kan dele med deg de erfaringer som tusenvis av Gründere har gjort før deg. Så ved å være ydmyk, lytte til andre som har vært i samme situasjon som du er nå, og ved å lytte til den kunnskap og kompetanse de besitter øker du rett og slett dine sjanser til å lykkes! Denne kunnskapen har andre benyttet før deg med stort hell.

Våre anbefalinger kan Gründeren så teste ut i gratis demo programmer. Denne kombinasjonen av informasjon, konkrete løsningsforslag og produkter til å teste ut de foreslåtte løsninger gjør Firma.no unik innen nyetablering i Norge.